=

sự phân hạch hạt nhân

A. Đều có sự hấp thụ nơtron chậm. B. Đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. Bạn đang ...B: Sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao. C: Phản ứng hạt nhân thu năng lượng. D: Phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng. Câu 8: Trong sự phân hạch của hạt nhân 235 92U, gọi k là hệ

Tìm hiểu thêm

Chọn câu Đúng. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng. A. thường xảy ra một cách tự ...09/02/2022. Câu hỏi: Sự phóng xạ và sự phân hạch hạt nhân: A. Đều có sự hấp thụ nơtron chậm. B. Đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. Bạn đang xem: Sự phóng xạ và sự phân hạch hạt nhân. C. Đều không phải là phản ứng hạt nhân. D. Đều là phản ứng hạt nhân ...

Tìm hiểu thêm

Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch. Câu 1: Phản ứng phân hạch U235 dùng trong lò phản ứng hạt nhân và...– Giả sử sau mỗi lần phân hạch, k nơtron được giải phóng để kích thích các hạt nhân khác tạo ra sự phân hạch mới. Sau n lần phân hạch, số nơtron được giải phóng là và kích thích sự phân hạch mới. – Khi k 1: Chuỗi phản ứng phân hạch diễn ra nhanh

Tìm hiểu thêm

Nhiệt hạch hạt nhân bao gồm quá trình trong đó 2 hạt nhân nguyên tử được kết hợp để tạo ra một loại...19.7 Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng A. thưong xảy ra một cách tự phát. B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một nơotron. C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và một vài nơtron, sau khi hấp thụ một notron chậm. D. thường xảy ra ở trạng thái kích ...

Tìm hiểu thêm

Sự phân hạch của một hạt nhân Urani có kèm theo sự phát ra 2 đến 3 nơtrôn (lấy trung b...Trong sự phân hạch của hạt nhân ({}_{92}^{235}U), gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng? Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi hai mặt bên của lăng kính. Một vật gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động trên

Tìm hiểu thêm

Câu hỏi: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân. A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa nă...ID 312054. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng A. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn. B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một nơtron. C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm. D.

Tìm hiểu thêm

Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron chậm rồi vỡ...Câu 420750: Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng: A. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn. B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một nơtron. C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm. ...

Tìm hiểu thêm

I PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân (loại rất ...Năng lượng hạt nhân hay năng lượng nguyên tử là một loại công nghệ hạt nhân được thiết kế để tách năng lượng hữu ích từ hạt nhân nguyên tử thông qua các lò phản ứng hạt nhân có kiểm soát.Phương pháp duy nhất được sử dụng hiện nay là phân hạch hạt nhân, mặc dù các phương pháp khác có thể bao gồm ...

Tìm hiểu thêm

Mỗi phân hạch của hạt nhân U 235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất của...Giải chi tiết: Chọn C Ta biết rằng, trong sự phân hạch của hạt nhân, gọi K là hệ số nhân nơtron thi: + Nếu thì phản ứng phân hạch dây chuyền không sảy ra. + Nếu thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì. + Nếu thì phàn ứng phân hạch dây chuyền tự …

Tìm hiểu thêm

Câu 12194: Trong sự phân hạch của hạt nhân, gọi k là hệ số nhân nơtron.Phát biểu nào sau đây là đúng...1. Phản ứng phân hạch. a. Định nghĩa : Hiện tượng một hạt nhân loại rất nặng hấp thụ một nơtrôn chậm có động năng nhỏ hơn 0,1 eV rồi vỡ ra thành hai hạt nhân có số khối trung bình. b. Đặc điểm: Hai đặc điểm quan trọng: * Sinh ra 2 đến 3 nơtrôn. * Toả ra một năng ...

Tìm hiểu thêm

Trong sự phân hạch của hạt nhân 235 92U U 92 235, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát bi...Sự phân hạch hạt nhân ngược lại với phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đó là sự phân chia một nguyên tử lớn thành hai hoặc nhiều phần nhỏ hơn. Để tạo ra sự phân hạch, cần có hai điều kiện: 1. Một nơtron rất chậm (để quá trình phân chia xảy ra) 2.

Tìm hiểu thêm

Coi mỗi năm bao gồm 365 ngày; từng phân hạch hiện ra 200...Lý do phân hạch xảy ra là do năng lượng làm đảo lộn sự cân bằng giữa lực đẩy tĩnh điện giữa các proton mang điện tích dương và lực hạt nhân mạnh giữ các proton và neutron lại với nhau. Hạt nhân dao động, do đó lực đẩy có thể thắng lực hút tầm ngắn, khiến ...

Tìm hiểu thêm

Để phân hạch tạo ra năng lượng, tổng năng lượng liên kết của các phần tử kết quả phải âm hơn (...